2 นศ.สถาปัตย์คว้ารางวัลในรายการ Asia Young Designer Awards 2022

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพริมา มูลมั่งมี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัล Best Colour Choice  Awards Architectural  และ นางสาวกัลณิภา วงษ์เกษม  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบ ที่ได้รับรางวัล Best Colour Choice  Awards Interior Design  ในการประกวด Asia Young Designer Awards 2022  เข้ารับรางวัลเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สถานที่ C-Asean ชั้น 3 ตึก ThaiBev พระราม 4กรุงเทพมหานคร

ผลงานของนางสาวพริมา มูลมั่งมี ที่ได้รับรางวัล Best Colour Choice  Awards Architectural   เป็นผลงานการออกแบบประเภท ARCHITECTURAL ใช้ชื่อผลงานประกวดว่า The Mittraphap community Khonkaen  โดยการเอาชุมชนรถไฟ จ.ขอนแก่น มาเป็นโจทย์ของงาน เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างเป็นระบบในเมือง เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย  นอกจากนั้นยังเป็นการคืนพื้นที่สาธารณะให้กับเมือง เป็นการสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่มากขึ้นทั้งในตัวชุมชนเองและในบริบทของเมือง ซึ่งมีการออกแบบภายใต้แนวความคิด คือ เป็นที่อยู่อาศัยที่สามารถจ่ายได้และเป็นสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน  , การออกแบบภายใต้สัดส่วนมนุษย์และที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้งานและมีความเอนกประสงค์ การพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในปัจจุบัน สัมพันธ์กับชุมชน ราคาที่ดิน และค่าก่อสร้าง ต้องขอบพระคุณ รศ.กุลศรี ตั้งสกุล ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คอยชี้แนะแนวทางแนะนำปรับปรุงแก้ไขตลอดงานค่ะ

ผลงานของนางสาวกัลณิภา วงษ์เกษม ที่ได้รับรางวัล Best Colour Choice  Awards Interior Design  เป็นผลงานการออกแบบประเภท INTERIOR DESIGN ใช้ชื่อผลงานประกวดว่า Play Day โดยการจำลองศูนย์อาหารและบริการ มข. หรือ Complex ชั้น 3 มาออกแบบ co-working space แนวคิดในการออกแบบ นี้คือ “Playground” เป็นสถานที่ทำงานที่ไม่ได้มีไว้แค่ทำงาน แต่ยังสามารถพักผ่อนได้อีกด้วย เป็นสถานที่ที่จะพาทุกคนได้ย้อนไปในวัยเด็ก ที่สนามเด็กเล่นจะเป็นจุดรวมตัวกันของเพื่อนๆ แต่เมื่อเราโตขึ้น การรวมตัวแต่ละครั้งก็มักจะเป็นเรื่องงาน จึงได้ออกแบบ co-working space ให้บรรยากาศมีความผ่อนคลายเหมือนได้มาสนามเด็กเล่นมากกว่ามานั่งทำงานทั้งนี้ต้องขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สินินาถ โคตรุฉิน ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ช่วยแนะนำหลายอย่างเลยค่ะ ทั้งช่วยไกด์แนวทางในการดีไซน์ การวิเคราะห์โจทย์ วิเคราะห์ผู้ใช้ และแนะนำเรื่องการใช้สีให้ตอบโจทย์งาน

โครงการประกวดผลงานออกแบบ ‘Asia Young Designer Awards 2022’ โดย บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้เหล่านักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architectural) และการออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) แสดงแนวคิดการออกแบบแห่งอนาคต เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Converge, Pushing the Reset Button”  ด้วยนิปปอนเพนต์ต้องการผลักดันให้นักออกแบบรุ่นใหม่สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบโดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบและประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ “การรวมกันเป็นหนึ่ง: กดปุ่มเริ่มต้นใหม่” คือการผสมผสานหลากหลายด้านของชีวิต และทำให้ผลงานการออกแบบมีชีวิตชีวา การออกแบบที่ดี จะสามารถส่งเสริมความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้ ซึ่งจะเป็นความสมดุลที่ช่วยให้การ พัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละสาขา จะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง 100,000 บาท พร้อมโปรแกรมออกแบบ SketchUp Studio Education Software 2022 เป็นเวลา 1 ปี และโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกับผู้ชนะจากอีก 16 ประเทศในงาน Asia Young Designer Summit ต่อไป

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top