บุคลากรสถาปัตย์ ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562

142
บุคลากรสถาปัตย์ ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ 2 บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการผู้มีผลงานดีเด่น และบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน ที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น สาขา ศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 และ นายอภิวัฒน์ คงอุดม ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุน ด้านลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562  โดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ : จักริน เงินทอง
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ