ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. ครั้งที่ 6

ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. ครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 – 1 ธันวาคม 2565
ณ จังหวัดขอนแก่น

Scroll to Top