ม.ขอนแก่น จัดแข่งขัน Cover Dance  พร้อมเชิญผู้ชื่นชอบสาย Dance เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน “INNO Cover Dance Contest 2022 at the Museum”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เปิดเวทีให้สาย Cover Dance โชว์ความสามารถพร้อมชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร ในการแข่งขัน “INNO Cover Dance Contest 2022 at the Museum” ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดให้มีการแข่งขัน “INNO Cover Dance Contest 2022 at the Museum” เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร โดยดำเนินการเปิดรับสมัครเมมเบอร์ทั้งชายและหญิง ที่ต้องการแสดงออก ผ่านทาง Google Forms จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยจัดให้มีการแข่งขันในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีกติกาการแข่งขันและการแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 การแข่งขัน Cover Dance teen (ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอายุ 13 – 18 ปี)

รุ่นที่ 2  การแข่งขัน Cover Dance Adult (ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่จำกัดอายุ)

คุณสมบัติผู้แข่งขัน

 1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีอายุตามประเภทที่สมัคร
 2. ทีมละไม่เกิน 8 คน (ชาย/หญิง หรือผสมกันได้)
 3. มีความสามารถในการเต้น Cover Dance ไม่จากัดศิลปิน
 4. เพลงที่ใช้การคัดเลือกเป็นเพลงเต็ม จำนวน 1 เพลง ความยาว ไม่เกิน 5 นาที
 5. เพลงที่ใช้ในการประกวดรอบตัดสินสามารถตัดต่อได้ โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที และไม่เกิน 7 นาที
 6. การแต่งกาย สามารถออกแบบเครื่องแต่งกายได้ตามสไตล์ที่ต้องการหรือเลียนแบบศิลปินได้
 7. สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงได้ (ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และห้ามใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ)
 8. ผู้เข้าประกวดทุกคน สามารถลงชื่อสมัครได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
 9. ผู้เข้าประกวดต้องจัดเตรียมเพลงที่จะนาเข้าประกวดเอง โดยอัปโหลดผ่านทาง Google Drive แชร์เป็นสาธารณะ และส่งลิงค์ให้ผู้จัดงานที่อีเมล yuppth@kku.ac.th ภายในวันที่ 23 พ.ย. 65 และให้เตรียมไฟล์ลงใน USB สารองสาหรับใช้วันงานด้วย
 10. ลำดับการแข่งขันจะจับฉลากเมื่อลงทะเบียนรายงานตัว ก่อนเวลาการแข่งกัน 1 ชั่วโมง
 11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 1. ทักษะการเต้น ระเบียบร่างกาย ความพร้อมเพรียง 25 คะแนน
 2. การถ่ายทอดอารมณ์บุคลิกภาพของนักแสดง ความเหมือนศิลปิน 25 คะแนน
 3. ความคิดสร้างสรรค์และภาพรวมการแสดง 25 คะแนน
 4. การให้ความบันเทิงผู้ชม 20 คะแนน
 5. การรักษาเวลา 5 คะแนน

รวมทั้งหมด 100 คะแนน

รางวัลมีทั้งหมดดังนี้

 1. Cover Dance – teen  รางวัลชนะเลิศ  7,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับ 1  5,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับ 2  3,000 บาท
 2. Cover Dance Adult  รางวัลชนะเลิศ  7,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับ 1   5,000 บาท   รองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาท

วันเวลาและสถานที่แข่งขัน  วันที่ 26  พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

26 พฤศจิกายน 2565

13.00 – 13.30 น. รายงานตัว ผู้เข้าร่วมการแข่งขันรายงานตัว ที่บริเวณ หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

13.30 – 14.00 น. เปิดพิธีการแข่งขัน INNO COVER DANCE CONTEST 2022

-กล่าวรายงานการจัดงาน

โดย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-กล่าวเปิดงาน

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

14.00 –17.00 น. เริ่มการแข่งขันประกวด “INNO COVER DANCE CONTEST 2022” ทั้ง 2 รุ่น

17.00 – 17.30 น. กรรมการ ประชุมสรุปคะแนน

17.30 – 18.00 น. ประกาศผล/พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน “INNO COVER DANCE CONTEST 2022” 2 รุ่น

และการแสดงของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

หมายเหตุ กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อในกลุ่มไลน์ ผู้เข้าแข่งขัน ตาม QR Code ด้านล่างนี้

Scroll to Top