สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี รุกขยายผล สปป.ลาว ช่วยผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระดับอาเซียน

วันที่ 17 – 30 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันสาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อน สปป.ลาว (Lao TPHI) ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ แก่ประชาชนเมืองปะทุมพอน แขวงจำปาสัก ภายใต้โครงการ Combatting Cholangiocarcinoma in Lao PDR ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Kadoorie ผ่าน Imperial College London

เป้าหมายการลงทะเบียนและตรวจคัดกรองครั้งนี้มีจำนวน 2,000 ราย จาก 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหลัก 40 บ้านนขาม บ้านโต๊ะโม๊ะท่า บ้านปากตอย บ้านพองเพาะ บ้านห้วยยาง บ้านม่วง บ้านเผ่าสำพัน บ้านหลัก 30 และบ้านตานเปียว ซึ่งได้ระดมบุคลากรจากทั้ง 2 ประเทศ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้กว่า 20 คน ได้แก่ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันสาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อน สปป.ลาว (Lao TPHI) แผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสัก และโรงพยาบาลปะทุมพอน

 

การดำเนินการครั้งนี้ เป็นการขยายผลจากการดำเนินงานที่ สปป.ลาว เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา โดยหลังจากนี้ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จะดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตราซาวด์ ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และฝึกอบรมทีมรักษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของแขวงจำปาสัก เป็นลำดับถัดไป

ภาพ: สุปราณี วรพันธุ์ / ธนาราช คงคารักษ์

ข่าว: ธนาราช คงคารักษ์

Cholangiocarcinoma Research Center extends its mission into Lao PDR to help Cholangiocarcinoma patients

https://www.kku.ac.th/15695

 

Scroll to Top