มข. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่ “ครูใหญ่” พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี แห่งการพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขาร

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่ “ครูใหญ่” พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี แห่งการพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขาร

          

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่ “ครูใหญ่” พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี แห่งการพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขาร นำโดย ผศ.นพ.ธเนศ  รังษีขจี รักษาการรองคณบดีฝ่ายคลัง ทรัพย์สินและทรัพยากรบุคคล   โดยมีผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีกว่า 500 คน  ณ อนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม พุทธมณฑลอีสาน บ้านเต่านอ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ได้มีการแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้นำหลักธรรมจากการฟังไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และมีพระสงฆ์จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์   จากนั้นได้มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม พุทธมณฑลอีสาน และพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 97 ทุนให้แก่สามเณร และนักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา  และเทศบาลตำบลสำราญ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้มีจิตศรัทธา และศิษยานุศิษย์ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา  และเสร็จสิ้นพิธีโดยการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่ “ครูใหญ่” พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี แห่งการพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขาร   ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิษยานุศิษย์ร่วมกันจัดขึ้น  เป็นพิธีบังสุกุลกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีอุทิศส่วนกุศลไปให้  ในฐานะที่ท่านเป็นแบบอย่างด้วยเจตนารมณ์แน่วแน่ ในการบริจาคร่างกายเป็น “ครูใหญ่” และเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนให้เป็นผู้เสียสละร่างกายให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางการแพทย์   นับว่าเป็นผู้มีคุณูปการยิ่ง  ถือเป็นทานบารมีอันสูงส่ง

ข่าว   :   วนิดา  บานเย็น    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  กองสื่อสารองค์กร

Scroll to Top