ชาว มข จัด พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565 บุคลากร นักศึกษา ประชาชนร่วมงานล้นหลาม


วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2565) เวลา 08.09 น. รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565 ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง พิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อมอดินแดงถือเป็นงานประเพณีที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้ความร่วมมือของ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่า ด้วยสำนึกแห่งกตัญญูกตเวทิตาต่อสถานศึกษา เพื่อแสดงถึงความเคารพบูชาและความศรัทธาของบุคลากร นักศึกษา ประชาชนโดยทั่วไป ที่มีต่อเจ้าพ่อมอดินแดง ซึ่งนับว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้มากราบไหว้สักการะ

อ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/120295/

 

Scroll to Top