มข.เจ้าภาพนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24

   “มข.เจ้าภาพต้อนรับนักเรียนมัธยมและคณาจารย์ทั่วอีสาน พร้อมดึง106 สถาบัน          อุดมศึกษาชั้นนำร่วมงานนิทรรศการ
  ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่  24
  หวังสร้างโอกาสในการเลือกศึกษาต่อ”

วันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดงาน ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำจากทั่วประเทศกว่า 106 สถาบันที่ได้นำหลักสูตรการเปิดรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท เอกพร้อมข้อมูลเอกสาร และบอร์ดนิทรรศการมาให้กับนักเรียนและคณาจารย์จากโรงเรียนต่างที่มารับข้อมูลในงาน โดยตลอดช่วงเช้าของการเปิดงานได้มีนักเรียนทยอยกันเข้ามาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน  รศ. ดร.ประพันศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. กล่าวรายงาน พร้อมการแสดงเปิดงาน ชุดเสน่ห์สาวถิ่นดินแดง จากนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ปกครอง นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังจัดให้มีการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพสำหรับผู้มาร่วมงานทุกคนพร้อมบริการให้คำแนะนำด้านสุขภาพที่บริเวณทางเข้างานอีกด้วย
      รศ. ดร.ประพันศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. กล่าวว่านิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและวิธีการรับเข้าของสถาบันต่างๆที่เข้าร่วม เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในภาคอีสาน

รศ. ดร.ประพันศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.

“สำหรับการจัดครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมาเพราะมีจำนวนสถาบันที่เข้าร่วมงานและมีจำนวนหลักสูตรที่นำมาจัดนิทรรศการเป็นจำนวนมากที่สุด ในขณะที่มีนักเรียนมัธยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสนใจเข้ามารับบริการข้อมูลมากเป็นพิเศษ ซึ่งการมารับข้อมูลจากสถาบันการศึกษาโดยตรงจะเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้สอบถามข้อมูลข้อสงสัยจากเจ้าหน้าที่หรือพี่ๆที่เรียนในคณะวิชาที่ตนเองสนใจจึงเป็นทางเลือกให้นักเรียนยังเข้ามาร่วมในงานมากขึ้น  ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ใช้โอกาสนี้เพื่อเสนอข้อมูลหลักสูตรที่เรามีอยู่ของคณะวิชาต่างๆการพูดคุยตอบข้อซักถามโดยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาของคณะต่างๆที่ได้ให้ความร่วมมือมาออกนิทรรศการอย่างดียิ่ง รวมทั้งข้อมูลที่นักเรียนต้องการรู้ในเรื่องการสอบวัดสมรรถนะในรอบที่ 2 ซึ่งเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลในงานนี้  สำหรับอนาคตแล้วเราหวังจะเห็นหลักสูตรใหม่ๆมานำเสนอในงานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะข้อมูลการปรับเปลี่ยนหลักสูตรต่างๆที่ตรงตามความต้องการของตลาดเพื่อเป็นทางเลือกแก่นักเรียน “   รศ. ดร.ประพันศักดิ์ ฉวีราช กล่าว

ภายในงานยังมี การบรรยายพิเศษ “นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563 – 2564”โดย รศ. ดร.ประพันศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและการแสดงกิจกรรมบนเวทีจากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมงานตลอดทั้ง 2 วันของการจัดงานอีกด้วย

ข่าว-ภาพ / อุดมชัย สุพรรณวงศ์
 

 

Scroll to Top