มข. เตรียมรับมือไวรัสโคโรน่า เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงหยุดพัก 14 วัน ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมรับมือไวรัสโคโรน่า เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงให้หยุดพัก 14 วัน พร้อมตั้งจุดคัดกรอง และชุดเคลื่อนที่เฝ้าระวัง โดย ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมรับมือไวรัสโคโรน่า เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรืออยู่ใกล้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา โดยมีประกาศให้นักศึกษาหรือบุคลากรกลุ่มเสี่ยงนี้ หยุดเรียน หรือหยุดปฏิบัติงานได้เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ พร้อมตั้งจุดคัดกรอง และชุดเคลื่อนที่เฝ้าระวัง โดย ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ยืนยันตอนนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เตรียมการรับมือไวรัสโคโรน่า โดยออกประกาศให้นักศึกษาหรือบุคลากรกลุ่มเสี่ยง หยุดเรียน หรือหยุดปฏิบัติงานได้เป็นเวลา 14 วัน เป็นการแยกกลุ่มเสี่ยงเพื่อเฝ้าดูอาการ ทั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มเสี่ยงเป็น ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรืออยู่ใกล้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา สำหรับนักศึกษาต่างชาติในมหาลัยขอนแก่นที่มีจำนวนเกือบพันคน และเป็นนักศึกษาจีนประมาณ 300 คน ก็จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหากนักศึกษาจีนเหล่านี้ ได้มีการเดินทางจากต่างประเทศ ภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา หรือมีญาติเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาเยี่ยม ซึ่งกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้สังกัดที่ สถาบันภาษา วิทยาลัยนานาชาติ และคณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงได้ประสานหัวหน้าส่วนงานที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติ เตรียมแยกกลุ่มเสี่ยงนี้ เพื่อเฝ้าดูอาการ โดยให้มีการรายงานเป็นระยะ ในขณะเดียวกัน ได้ตั้งจุดคัดกรอง และชุดเคลื่อนที่เฝ้าระวัง โดย ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมเตรียมช่องทางพิเศษสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันที สำหรับสถานการณ์ตอนนี้ยืนยันจากทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า”

ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมแถลงข่าวเรื่อง “แพทย์ มข. แนะรับมือป้องกันไวรัสโคโรนา” กำหนดจัดขึ้นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ที่อาคารสิริคุณากร เพื่อชี้แจงรายละเอียดและการรับมือป้องกันโรค แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ให้ทราบรู้วิธีรับมือป้องกันและปลอดภัยจากโรค