บริการประทับใจมากกว่า 16 ปี “ กายภาพบำบัดสำหรับนักวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ”

 

บริการประทับใจมากกว่า 16 ปี “ กายภาพบำบัดสำหรับนักวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาทีมคณาจารย์กายภาพบำบัด ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน กว่า 180 คน ร่วมให้บริการกายภาพบำบัดสำหรับนักวิ่งในงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 17(Khon Kaen International Marathon 2020) ณ อาคารกาญจนาภิเษกและจุดบริการกายภาพบำบัดในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 03.30 น  – 12.00 น  สาขาวิชากายภาพบำบัดได้เล็งเห็นความสำคัญของงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากการให้บริการที่ดีเยี่ยมประทับใจกับนักวิ่งแล้ว สาขาวิชากายภาพบำบัดยังมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และนักศึกษากายภาพบำบัดได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตอาสาสาธารณะโดยนำความรู้จากวิชาชีพมาประยุกต์ใช้บริการประชาชน และเตรียมนักศึกษากายภาพบำบัด “พร้อมทำงาน” เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

กิจกรรมครั้งนี้มีทีม VRPhysio และ Physio Run เป็นนักกายภาพบำบัดจากหลายจังหวัดมาร่วมโครงการฯ ดูแลนักวิ่งในเส้นทางด้วย ในการนี้มีนักวิ่งร่วมรับบริการกว่า 1,500 คน บริการรักษาทางกายภาพบำบัดที่ให้แก่นักวิ่งที่มีอาการต่างๆ อาทิ อาการตะคริว ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเคล็ด ข้อเท้าแพลง ปวดเข่า เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีบริการเสริมเป็นจุดแช่เท้าด้วย โดยมี ผศ. พิศมัย มะลิลา เป็นหัวหน้าโครงการฯ คณะผู้จัดขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณค่าสร้างสรรค์สังคมดีๆ เช่นนี้

 

 

 

 

Scroll to Top