จิ้งหรีดแบรนด์ไทย แมลงเศรษฐกิจเปลี่ยนโลก คืออะไรและเปลี่ยนโลกได้อย่างไร

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ ไวรัสในจิ้งหรีด และการจัดการฟาร์มจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก

เจ้าของแบรนด์ Prote Go ได้ที่งาน อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00น. – 12.00 น.

ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในงาน และสอบถามข้อมูลบริการต่างๆของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ที่บูธของ KKU Science Park ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.

#KKUSP
#NESP

About The Author