มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราวงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา บูชานาค” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ กำหนดปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราวงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา บูชานาค” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 (Sithan KKU Festival 2022) ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2565

 

     มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดให้มีการจัดงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา บูชานาค” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565  (Sithan KKU Festival 2022) ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่จัดติดต่อกันมาโดยตลอดทุกปี โดยในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การเปิดร้านค้าขายสินค้า เครื่องเล่นต่าง ๆ การแสดงบนเวทีกลางและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคาดว่ามีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัยกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประชาสัมพันธ์ กำหนดปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราว เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนเดินทางในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

1. ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2565 – 5 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. จัดเตรียมสถานที่ ประดับโคมไฟบนถนนสีฐาน จากป้อมยามประตูสีฐาน ถึงลานธงศูนย์ประชุมศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 24.00 น. ประกอบด้วย.-
     2.1 ปิดเส้นทางการจราจรถนนสีฐาน (ถนนสาย 1) จากบริเวณประตูสีฐานถึงสามแยกศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     2.2 ปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราว ซอย 1 ถนนสีฐาน จากสามแยกหอศิลปวัฒนธรรมถึงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.
     2.3 ปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราว ซอย 1/2 ถนนสีฐาน จากสามแยกอาคารพุทธศิลป์ถึงสามแยกด้านหลังเวทีหอศิลปวัฒนธรรมและอัฒจันทร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เบอร์โทรศัพท์ : 043-202191
Hot line : 081-7085891    แจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

 

Scroll to Top