ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีถวายวัดป่าดอนหายโศก จ.อุดรธานี

(วันที่ 23 ต.ค.2565) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากร ร่วมทอดกฐินสามัคคีทอดถวาย ณ วัดป่าดอนหายโศก ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมียอดบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา 104,492.50 บาท และมียอดบริจาครวมสุทธิ ทั้งสิ้น 5,360,872 บาท พร้อมร่วมจัดโรงทานในงานเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและรักษาตันติอริยะประเพณีสำคัญของชาวพุทธสืบไป

Scroll to Top