มข.ทำบุญตักบาตรวันสถาปนา “สร้างกุศลแห่งทานบารมีในวาระมงคล 56 ปี”

671