มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อพระองค์ท่าน และต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี วางพวงมาลา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และนำผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2411 เป็นวันเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่ 2 กับสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2347 เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2411 รวมพระชนมายุ 64 พรรษา ทรงพระปรีชาสามารถในวิทยาการหลายแขนง ทั้งอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ พุทธศาสตร์ โหราศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ทรงได้รับพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาและทรงคุณูปการต่อประชาชนชาวไทย

About The Author

Scroll to Top