สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ร่วมกับ กองการต่างประเทศ มข. จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ Studies in France and Scholarships & Fellowship and Mobility Programs” – Campus France Tour 2022

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ร่วมกับ กองการต่างประเทศ มข. จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ Studies in France and Scholarships & Fellowship and Mobility Programs” โดยการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Xavier Grosmaitre, Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation พร้อมด้วย Ms. Gabrille Lenormand, Head of Campus France Thailand, French Embassy และ Mr. Pollawat Kantapom, student advisor, Campus France, French Embassy ทั้งนี้ การบรรยายจัดขึ้นเพื่อแนะแนวข้อมูลด้านการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส ทุนการศึกษาในระดับต่างๆ ระบบการศึกษาประเทศฝรั่งเศส วิธีการเลือกหลักสูตรและการสมัคร ทุนวิจัย พร้อมเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศฝรั่งเศส ภายในงานมีคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกว่า 60 คน

ในการนี้ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมเผยว่า กิจกรรม Campus France Tour 2022 เป็นกิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ ประเทศฝรั่งเศส โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้มีความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยอย่างแน่นแฟ้น อาทิ การต้อนรับ H.E. Dr. Thierry Mathou เอกอัครราาชทูตฝรั่งเศส ในโอกาสมาเยือน มข. ปี 2564 และความร่วมมือด้านทุนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา matching funds under the Franco-Thai Scholarship Program และทุนวิจัย the Franco-Thai Mobility Program (PHC SIAM)

Dr. Xavier Grosmaitre, Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation

Ms. Gabrille Lenormand, Head of Campus France Thailand, French Embassy

Mr. Pollawat Kantapom, student advisor, Campus France, French Embassy

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

French Embassy in Thailand and Division of International Affairs organize a special lecture on: “Studies in France and Scholarships & Fellowship and Mobility Programs” – Campus France Tour 2022

https://www.kku.ac.th/15132

 

Scroll to Top