ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น/ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มข. ประจำปี 62

วันที่ 25 ม.ค.63 เวลา 18.00 น. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมอบรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2562” ในงาน “คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” ประจำปี 2563 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับและเป็นผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และได้รับคัดเลือกและเสนอชื่อโดยสมาคม/ชมรมศิษย์เก่า ทั้งระดับคณะ ระดับจังหวัด และระดับภาค เพื่อมอบโล่รางวัล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน

ในงานฯ มีศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มข. เข้ารับรางวัล รวม 4 ท่าน ดังนี้

รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
1. ผศ. ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม  (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รุ่นที่ 16)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์


รางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภาคถูมิใจ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี
2562
1. พ.ต.อ.บุญชัย  ฤาชัยสา  (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รุ่นที่ 18)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  รองผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. นายมงคล  หลักเมือง  (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 18)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ 
3. นายสุรเชษฐ์  จึงเกษมโชคชัย (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12)
อดีต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (ช.อจพ.) กฟผ.

โอกาสนี้  ผศ. ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะฯ ที่เข้ารับรางวัลในงานดังกล่าวข้างต้นด้วย

Scroll to Top