พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 54 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19 กันยายน 2565  เวลา 07.09 น. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   คุณสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  พร้อมบุคลากร เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 54 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในพิธีได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป จากวัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เดินทางมารับบิณฑบาต เพื่อความเป็นสิริมงคล ของคณะศึกษาศาสตร์และผู้ร่วมกิจกรรม รวมทั้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่ล่วงลับไปแล้ว  โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นที่ ณ ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น