สถาปัตย์ จัดงานเทศกาลช่างคึด ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานเทศกาลช่างคึด ครั้งที่ 13 ณ บริเวณลานหน้าคณะและอาคารอเนกประสงค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือ 9-11 กันยายน 2565 การจัดกิจกรรมปีนี้ได้ดำเนินการเป็นปีที่ 13 ซึ่งรูปแบบของการจัดงานในปีนี้ ใช้ชื่อธีมว่า Multikud” เทศกาลครื้นเครง เสียงเพลงไพเราะ ของกินก็เหมาะ เดินเลาะเมืองมหัศจรรย์  กิจกรรมเริ่มต้นในเวลาประมาณ 18.00 น. และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 19.00 น. ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมคณะผู้บริหาร และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดครั้งนี้ จากนั้น อาจารย์ นรากร พุทธโฆษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวรายงานและจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ต่อประธานในพิธี เสร็จสิ้นจากพิธีเปิดได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับแก่ท่านประธานในพิธีและคณะผู้บริหารทั้งร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก ไฮไลค์หรือกิจกรรมภาพในงานช่างคึด จะเป็นการรวบรวมสินค้างานออกแบบแฮนด์เมดของนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งมีทั้งจัดให้ชมและจำหน่าย , การเดินพาเหรด Cosplay , Random dance , วงดนตรี , Food Truck , บอร์ดเกมและนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ และสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์อีกด้วย

 

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพ : จักริน เงินทอง และ กรกูณฑ์ ประพันธ์พจน์

Scroll to Top