สำนักบริการวิชาการ จับมือ 16 สถาบัน จัดการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2/ 2565

    วันที่ 8 กันยายน 2565 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเครือข่ายจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมด 16 สถาบัน ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

ซึ่งเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ได้รับมอบทุนสนับสนุน จาก บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด มหาชน จำนวน 100,000 บาท จากคุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโปรเอ็น คอร์ป หรือ โปรเอ็น ซึ่งเป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม เพื่อการดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มของ คบอ. โดย ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ท่านที่ปรึกษา คบอ. และ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมพันธุ์ เป็นตัวแทนในการมอบทุนสนับสนุน และมี รศ.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ประธานเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ และ ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ที่ปรึกษาเครือข่าย คบอ. เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้
Scroll to Top