เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น “

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree)
“การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น “
📝 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2565
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/ต่อคน เปิดรับ 30 คน
( จัดฝึกอบรม 24 – 25 สิงหาคม 2565 )
📝สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครได้ที่ : https://kku.world/horticulture
📮 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : อ.ดร.ศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์
FB : Supanath Kanjanawattanawong E-mail : supanath@kku.ac.th
Scroll to Top