ศึกษาศาสตร์จัดอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอบรม “บุคลิกภาพ ภาษา และการสื่อสาร สำหรับครูไทยสู่พลเมืองโลก” โดยมี รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยา ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานที่ปรึกษา หจก.นิวลุคอินเตอร์ พร้อมด้วย คุณสุขสมภัชญ์ กุธาน ครูชำนาญการพิเศษ รร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดและผู้บริหารบริษัทสตาร์เซิน์ตครีเอชั่น จำกัด พร้อมทีมวิทยากร ร่วมถ่ายทอดประสบการร่วมถึงสร้างแรงบรรดาลใจกำหนดเป้าหมายของตัวเอง ร่วมถึงปรับบุคลิกภาพและท่าทางให้พร้อมที่จะเป็นครูอย่างมืออาชีพ

ม. ขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ม.ขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ พร้อมเตรียมการจัดตั้งให้ มข.เป็นศูนย์วิซาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอกย้ำจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top