มข. แนะแนวการศึกษาต่อแก่คณะนักเรียน โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 150 กว่าคน เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกำหนดการเวลา 10.30-12.00 น. เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นเวลา 13.00-14.30 น. เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์ และเวลา 14.30-16.00 น. รับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อที่คณะเภสัชศาสตร์ ภายใต้โครงการมอกระจายของโรงเรียนขุขันธ์ซึ่งประกอบด้วย ม.5/14 ม.5/15 ม.6/14 และ ม.6/15 ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลือกและตัดสินใจในการเรียนคณะต่าง ๆ

Scroll to Top