คกก.อำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมด้วย รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เกษตร ทีมนักวิจัยคณะเกษตร ผู้นำชุมและผู้ร่วมโครงการ U2T for BCG  ร่วมกับ ดร.ดนฺช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการการดำเนินการโครงการ U2T for BCG ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีบัณฑิตจบใหม่และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG จาก 10 หมู่บ้าน ในตำบลโพธิ์สัย ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์/สินค้า ที่เป็นผลผลิตจากการดำเนินงานโครงการฯ ในรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายสินค้า “ของดีโพธิ์สัย” กว่า 20 รายการ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินโครงการ U2T for BCG ตำบลโพธิ์สัย โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ามาช่วยยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบและแนะนำกระบวนการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของตำบลโพธิ์ชัย สามารถยกระดับและสร้างมูลค่าให้ชุมชนได้เป็นอย่างดี

Scroll to Top