ศึกษาศาสตร์จับมือเทคนิคการแพทย์ร่วมมือส่งเสริมและใส่ใจสุขภาพนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา โดยทำการตรวจสุขภาพฟรี ภายใต้ความร่วมมือของกิจกรรม ED Healthy ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ และ โครงการวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ นำร่องรอบที่ 1 แก่นักศึกษาจากหลักสูตรพลศึกษา เมื่อระหว่างวันที่ 25 -26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา และ รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาอีก 9 หลักสูตร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายการตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจวัดความดันโลหิตและชีพจร ประเมินค่า BMI อัตราส่วนรอบเอวต่อสะโพก มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน อายุชีวภาพของร่างกาย ตรวจเลือด 11 รายการ เช่น ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count) ระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose) ประเมินการทำงานของไต (Bun, Creatinine) ประเมินการทำงานของตับ (AST, ALT) ตรวจหาระดับไขมัน (HDL, LDL) ตรวจวัดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (Homocysteine)

ภาพ/ข่าว : ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์