มข.ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ภายในพิธี ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี ได้ถวายธูปเทียนแพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวคำประกาศราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเริ่มพิธีทางศาสนามหามงคล

จากนั้น เป็นพิธีทางศาสนาพุทธ โดยเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรก  ต่อด้วยศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร, ศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร,ศาสนาพราหมณ์ฮินดู พราหมณ์สวดถวายพระพร, และศาสนาซิกข์  ศาสนาจารย์สวดอัรดาส ขอพรจากพระศาสดา ตามลำดับ เป็นอันเสร็จพิธี

COLA และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หารือการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง อปท.และยกระดับระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้นโยบายถ่ายโอน รพสต. ให้แก่ อบจ.

Scroll to Top