ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรียนรู้ กับหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะเทคโนโลยี หัวข้อ หลักสูตร “การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร” (Agro-industral Management) เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้แล้ว วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรียนรู้ กับหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะเทคโนโลยี
หัวข้อเรียน หลักสูตร “การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร” (Agro-industral Management)
💡 หลักการพื้นฐานและนวัตกรรมสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีทางการเงิน ทักษะผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร การตลาดสมัยใหม่ ห่วงโซ่แห่งคุณค่าและการจัดการโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
—————————————
🖊อบรม: ตุลาคม 2565 – มกราคม 2566
📌เฉพาะเสาร์-อาทิตย์
⏰09.00-12.00น. และ 13.00-16.00น.
💻ออนไลน์และออนไซต์
💸เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย‼️
—————————————
✉️สมัครได้แล้ว วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565
📩สมัครได้ที่: https://kku.world/xgto8
🖥ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://te.kku.ac.th/lifelong/?page_id=1213
📬สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
📧Facebook: TE LifelongEd
📮E-mail: rossarin@kku.ac.th
—————————————
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Scroll to Top