คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดประมูลร้านค้าเข้าร่วมดำเนินกิจการร้านอาหาร

     คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลร้านค้าเพื่อ
คัดเลือกผู้ดำเนินกิจการร้านค้าอาหารในโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดให้ซื้อเอกสารและยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถีงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมสอบถามเพิ่มเติมได้  ตามรายละเอียดตามเอกสารประกอบท้ายนี้

รวบรวม เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top