ม.ขอนแก่น จับมือ Google จัด Hackathon AppSheet พัฒนานวัตกรรมเพื่อการทำงานยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Google นำโดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Mr. Edward Satio Customer Engineer Google Workspace, APAC จัดการแข่งขัน Hackathon AppSheet แอปพลิเคชัน นำบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 30 คน ร่วมพัฒนานวัตกรรมเพื่อการทำงานยุคดิจิทัลโดยปราศจากการเขียนโปรแกรมหรือการเขียนโค้ดดิ้ง โดยมีการฝึกอบรมจากบริษัทกูเกิลรวมระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์ ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top