นศ.สถาปัตย์คว้ารางวัลโครงการ MT Design Award 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลประกวดออกแบบบ้าน MT Design Award 2022  โดยผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท
ทีม POP UP STUDIO
นายจิรกฤต ปะติโก และ นางสาวอภิชญา กสิกรรม (ศิษย์เก่า)

รางชมเชย  รางวัลรวมมูลค่ากว่า 5,000 ได้แก่ทีม
ทีม keep clean clear up
นายวรันธรณ์ พูลสวัสดิ์ และ นางสาวพิมพ์ชนก สงวนศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.กุลศรี ตั้งสกุล

ทีม ZTZone Studio
นายนัฐพงศ์ ศีระจิตร์ และ นางสาวรัตนาภรณ์ ม่วงต๊ะ (ศิษย์เก่า)
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยกุล

ทีม Fei ( )-Architect
นายธนบูรณ์ เต็งธนาวราวัมน์  และ นางสาวณัฐนรี ภูตะลุน (ศิษย์เก่า)               

โครงการประกวดออกแบบบ้าน MT Design Award 2022 มีระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 17มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 มีผู้สมัครกว่า 200 ทีม โดยมีนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และประชาชนทั่วไปที่ร่วมส่งผลงาน และทำการคัดเลือกจนเหลือ 10 ทีมสุดท้าย และทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หวังว่าเป็นก้าวสำคัญของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ที่ได้รับประสบการณ์ที่ดีและใช้องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมสู่สาธารณชนต่อไป

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพ :  Modern Tage House&Design

Scroll to Top