มข.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมพิธีถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้จุดเทียนมหามงคล และกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จบแล้วดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีรับมอบโคมเทียน และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา 2 จบ จากนั้น ประธานในพิธีกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

 

 

Scroll to Top