แจ้งกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือทุนการศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละของค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบขั้นบันได ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือทุนการศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละของค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบขั้นบันได ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

1. นักศึกษายื่นความประสงค์ 25-31 ก.ค. 2565
2. คณะตรวจสอบและยืนยัน วันที่ 2 ส.ค. 2565
3. กองคลังส่งข้อมูลให้ธนาคาร (ก่อนวันโอน 2 วันทำการ) วันที่ 3 ส.ค. 2565
4. ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของนักศึกษา วันที่ 5 ส.ค. 2565

นักศึกษาสามารถยื่นความประสงค์เพื่อรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 65 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ https://relief-fund.kku.ac.th

Scroll to Top