มข. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

วันนี้ ( 26 กรกฎาคม 2565 ) เวลา 8.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565    เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำโดย รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี และภริยา ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล  พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองสังกัดสำนักงานอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศสืบไป

พิธีเริ่มจาก ประธานในพิธี รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี และภริยา ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ  และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นประธานนำผู้เข้าร่วมพิธี กราบบังคมทูลถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณฯ จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา  และ ถวายความเคารพพร้อมกัน  ท้ายสุดประธาน พร้อมภริยา ได้ลงนามถวายพระพร และผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมลงนามถวายพระพรเป็นอันเสร็จพิธี

นอกจากนี้ได้มีการเปิดให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ได้ลงนามถวายพระพร และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย อีกหนึ่งช่องทางหนึ่ง

ผู้เข้าร่วมพิธีสามารถดาวน์โหลดภาพได้ตามลิงก์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1CyOR5LM69BsNoHdO-5WhF-V_15r8h8P0

ข่าว / ภาพ  : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top