สถาปัตย์จัดงาน “ไหว้ครูสถาปัตย์สร้างสรรค์ ผสมผสานวัฒนธรรมล้านช้าง”

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมใจในงานไหว้ครู สู่ขวัญ ครอบครู ศิลป์แต้ม ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ และบริเวณสนามบาสเกตบอล สถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

ฝ่ายพัฒนานักศึกษางานวิชาการและวิจัย ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มข. จัดพิธีไหว้ครู  บายศรีสู่ขวัญ  ครอบครูและศิลป์แต้ม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ประจำปีการศึกษา  2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565  ณ ห้องประชุมใหญ่ และบริเวณสนามบาสเกตบอล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ให้ที่มาของความหมาย “ไหว้ครู” ไว้ว่า เพื่อ ความเป็นสิริมงคล  “บายศรี” เพื่อ ต้อนรับปรับขวัญ  “ครอบครู” เพื่อ ความสุภาพนอบน้อม “ศิลป์แต้ม” เพื่อความสามัคคี

พิธีการในวันนี้เริ่มต้นเมื่อเวลา 13.00 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา  จากนั้นตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวคำสรรเสริญบูชาครู และขับร้องเพลงพระคุณที่สาม  พิธีการไหว้ครูได้เริ่มขึ้นตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน ชั้นปีละ 2 คน นำพานไหว้ครู  เวลา 13.30 น. พิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งในปีนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาประเภท รางวัลนักศึกษาที่มีพัฒนาการเรียนดีเด่น จำนวน 7 ทุน  รางวัลทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน 20 ทุน  รางวัลกลุ่มนักศึกษาผู้เสียสละปฏิบัติงานกิจกรรมดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จำนวน 1 ทุน  เวลา 14.15 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีการรำบายศรีจากนักศึกษา พร้อมทั้งได้มีการผูกข้อมือ และมอบพวงมาลัย ดอกไม้แด่อาจารย์  ช่วงเวลา 15.00 น. เป็นพิธีครอบครู  และพิธีการสุดท้ายคือพิธีศิลป์แต้มรับน้องใหม่   โดย คณาจารย์และศิษย์เก่า งานไหว้ครูครั้งนี้ ซึ่งจัดตรงกับวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยังได้รับรางวัลประกวดพานไหว้ครู รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์ อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมการไหว้ครูของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในปีการศึกษานี้ ทางสโมสรนักศึกษาของคณะฯ ได้ตั้งใจจัดสถานที่งานออกมาเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งอาณาจักรล้านช้างเป็นอาณาจักรของชนชาติลาว ซึ่งปัจจุบันเราได้เรียกล้านช้างว่า สปป.ลาว ซึ่งตั้งอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตลอดจนบางพื้นที่ในส่วนทางภาคอีสานของไทย ซึ่ง จ.ขอนแก่น ก็เป็นหนึ่งในบริเวณนั้นด้วย อาณาจักรล้านช้างมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการปกครอง ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพระพุทธศาสนา และทางคณะ ฯ เองก็มีการนำเอาศิลปวัฒนธรรมล้านช้างมาผสมผสานทั้งในด้านพิธีกรรม คือ บายศรีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญในการเข้าสู่สถาบัน และในด้านสถาปัตยกรรมอาคารเรียนที่เห็นได้ชัดก็คืออาคาร สิม ดังนั้นทางสโมสรนักศึกษา ฯ จึงได้จัดกิจกรรมไหว้ครูครั้งนี้ในรูปแบบล้านช้างนั่นเอง

 

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพ : จักริน เงินทอง และ กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top