มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 7.00 – 10.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ครูอาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมงาน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยและเพื่อเป็นการรำลึกพระคุณครูของบูรพคณาจารย์และครูอาจารย์ในปัจจุบัน ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูจากทุกคณะกว่า 200 คน  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด

         รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า วันนี้เป็นวันไหว้ครู เราอาจมองได้หลายลักษณะคือ เป็นวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งชาวตะวันออกมีพิธีมากกว่าชาวตะวันตก เมื่อ  เทคโนโลยีต่าง ๆ มากขึ้น พิธีการก็ปรับตัวไปตามยุคสมัย  อีกแง่หนึ่งวันไหว้ครู นับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของนักศึกษาที่มีต่อครูบาอาจารย์ของตน  ซึ่งในวันนี้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมได้อย่างสวยงาม ในกิจกรรมแทรกแง่คิดมากมาย อาทิ การทำพานเป็นกิจกรรมสามัคคี พานสวยงามมาก ประณีตฝึกความอดทน เป็นการสืบสาน ประเพณีได้อย่างงดงาม  การไหว้ครูคงไม่ได้หมายถึงครูเฉพาะที่มหาลัยขอนแก่น แต่ทุกคนมีครูตั้งแต่เกิดมา นั่นคือ พ่อแม่ ผู้อุ้มชูเลี้ยงดูล้วนแต่เป็นครูทั้งสิ้น  ในวันนี้สามารถระลึกถึงทุกท่านที่เปรียบเหมือนครูแก่เราได้  ด้วยความกตัญญูกตเวทีนี้ ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จให้ได้เป็นบัณฑิตทุกคน

พิธีไหว้ครูเริ่มจาก การแสดงชุดรำถวายมือ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์  อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำบูชารัตนตรัย คำสรรเสริญบูชาครู  และขับเสภาเทิดพระคุณครู โดย นายชินวัฒน์ อรัญทม นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์   ขับร้องเพลงพระคุณที่สาม  เชิญพานหนังสือให้อธิการบดีเจิม  นักศึกษาคณะละ 2 คน รวม 22 คณะ เป็นตัวแทนนำพานไหว้ครู  และประกาศผลรางวัลประกวดพานไหว้ครู ทั้งสองประเภท

 

ผลประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภทอนุรักษ์

รางวัลที่ 1  ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัลที่ 2 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลที่ 3 ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

ประเภทสร้างสรรค์

รางวัลที่ 1 ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลที่ 2 ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลที่ 3 ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

ข่าว / ภาพ :   กองสื่อสารองค์กร ,  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top