ม.ขอนแก่น เปิดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตคนเก่ง AI ขั้นสูง

สำนักข่าว : prachachat.net

URL :  https://www.prachachat.net/education/news-983689

วันที่เผยแพร่ :  18  ก.ค.  2565

About The Author