อุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ Innovation Hub KKU ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรม “Business Model Canvas ในโครงการ Workshop Innovation Process การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มข. สู่เชิงพาณิชย์และสังคม”

📣 อุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ Innovation Hub KKU ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย
บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรม “Business Model Canvas ในโครงการ Workshop Innovation Process การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มข. สู่เชิงพาณิชย์และสังคม”
🟢 หัวข้อ วัน และ เวลาการอบรม
🔷 Basic BMC : วันพฤหัสบดี 4 สิงหาคม 65 (09.00 -16.00น.)
🔷 Basic BMC : วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 65 (09.00 -16.00น.)
🔷 Basic BMC : วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 65 (09.00 -16.00น.)
🔷 Advance BMC : วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 65 (09.00 -16.00น.) * รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน*
🔷 Glooming : วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 65 (09.00 -16.00น.) * รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน*
ด่วน‼️ รับสมัครเพียง 120 ท่านแรกเท่านั้น
สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม >>> https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf…/viewform…
📌 สถานที่จัดกิจกรรม
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณศิริพร ตันติพัฒนานนท์ (เจมส์)
(094-6928994)
✅ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการตัวจริง นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาใช้งาน และสามารถนำออกสู่เชิงพาณิชย์และสังคมได้
2. ฝึกการทำงานเป็นทีม เรียนรู้การกระบวนการทำงานการเขียนโมเดลธุรกิจสำหรับสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มข. สู่เชิงพาณิชย์/สังคม
3. ผู้เข้าร่วมสามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของลูกค้าและสินค้าหรือบริการผ่านการจำทำแผนโมเดลทางธุรกิจหรือ Business Model Canvas
4. ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ความรู้ต่อยอดในการเขียนแผนธุรกิจของงานวิจัยตนเองหรือโครงการอื่นๆที่สามารถนำเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนต่อไปได้
Scroll to Top