ม.ขอนแก่นทำวิจัยการปรับตัวของ“หมอลำ”เพื่อต่อยอดเป็นSoft Powerแข่งขันและอยู่รอดได้ในเชิงธุรกิจ | Manager Online | LINE TODAY

สำนักข่าว :  today.line.me

URL :  https://today.line.me/th/v2/article/l2vw3VG

วันที่เผยแพร่ :  5  ก.ค.  2565

About The Author

Scroll to Top