ก.ล.ต. มอบทุนการศึกษา 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำโดย คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคุณสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

ซึ่งการมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ เป็นการดำเนินโครงการในชื่อ “3 ทศวรรษ ก.ล.ต. เพื่อตลาดทุน เพื่อสังคมไทย” ในโอกาสที่ดำเนินงานมาครบ 30 ปี ก.ล.ต. ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตอบแทนสังคม รวมถึงส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะเสมอมา พร้อมกันนี้ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้

Scroll to Top