ขอนแก่นคัดกรองแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ

สำนักข่าว :  innnews.co.th

URL : https://www.innnews.co.th/news/local/news_362239/

วันที่เผยแพร่ :  24 มิ.ย.  2565

Scroll to Top