วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มข. ย้ำ ‘องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น’ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สำนักข่าว :  prachachat.net

URL :  https://www.prachachat.net/public-relations/news-962725

วันที่เผยแพร่ :  24 มิ.ย.  2565

Scroll to Top