วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. จัดระดมสมอง เน้นบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดเหลื่อมล้ำ

สำนักข่าว :  matichon.co.th

URL :  https://www.matichon.co.th/advertorial/news_3417568

วันที่เผยแพร่ :  24 มิ.ย.  2565

Scroll to Top