อธิการบดี มข. ร่วมหารือ Suleyman Demirel University คาซัคสถาน มุ่งกระชับสัมพันธ์ พร้อมยกระดับงานวิจัยร่วมกัน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือทางวิชาการ วิจัย ทุน รวมไปถึงด้านอื่น ๆ ระหว่าง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Suleyman Demirel University (SDU), Kazakhstan ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผ่านทางระบบออนไลน์

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ประชุมแลกเปลี่ยน และ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Suleyman Demirel University (SDU), Kazakhstan ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นอย่างยิ่งที่เป็นบุคคลสำคัญในการผสานความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคอีสานของประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางของกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจแม่น้ำโขง ( Greater Mekong Subregion : GMS )  มีวิสัยทัศน์ในการก้าวเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกและ  ภายใต้ค่านิยม การอุทิศเพื่อสังคม ปัจจุบันมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมากกว่า 30,000 คน นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษากว่า 8,000 คน จากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับมหาวิทยาลัย Suleyman Demirel University (SDU), Kazakhstan  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อยู่กึ่งกลางทวีปเอเชีย มีผลงานวิจัยที่ครอบคลุมหลายสาขา โดยเฉพาะ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ธุรกิจ การศึกษา สังคมศาสตร์  ดังนั้น มหาวิทยาลัย Suleyman Demirel University (SDU), Kazakhstan และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงสามารถแลกเปลี่ยน ความรู้ในสาขาวิชาที่คล้ายคลึงกันได้  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการยิ่งๆขึ้นไป

เชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในความร่วมมือ การพัฒนา และ กิจกรรมระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะเป็น  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร  ความร่วมมือ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย Suleyman Demirel University (SDU), Kazakhstan ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมครั้งนี้   และตั้งตาคอยโครงการที่จะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ครั้งนี้ร่วมกัน

ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

 ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน กล่าวว่า ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถือเป็นวันดี ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Suleyman Demirel University (SDU), Kazakhstan ได้เริ่มสร้างความสัมพันธ์ ประเทศไทยและคาซัคสถาน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะด้านการสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพ เช่น ทางภาคอีสาน จ.ขอนแก่น มีประเพณีผูกเสี่ยว ประเทศคาซัคสถานก็เช่นกัน หากผูกมิตรหรือสนับสนุนใครแล้วทุกอย่างย่อมเป็นไปได้ และยินดีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อีกทั้ง การประชุมในครั้งนี้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในสนับสนุนให้ประเทศคาซัคสถานเป็นประตูศูนย์กลางสู่ Greater Mekong Subregion ในเอเชียกลาง

ผู้แทน Dr. Gaipov Davronzhon .Rector of Suleyman Demirel University (SDU) และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย กล่าวว่า Suleyman Demirel University (SDU) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียกลาง โดยจัดการเรียนการสอนรองรับนักศึกษานานาชาติ มีหลักสูตรมากมายที่น่าสนใจ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านหลักสูตร หรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรร่วมกันในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวเติมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีจะสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา หลักสูตร วิจัย ในหลากหลายด้าน เช่น Join research International Join Project ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร อีกทั้ง ในแต่ละคณะ ของ มข. ยังมีหลักสูตรนานาชาติ ที่พร้อมรองรับนักศึกษาต่างชาติหรือแลกเปลี่ยน ซึ่งคาดว่าการประชุมในคราวหน้า ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยจะสามารถหารือถึงรายละเอียดของหลักสูตรและความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือด้านอื่นๆ

KKU President discusses with Suleyman Demirel University, Kazakhstan to strengthen relationship and joint research studies

https://www.kku.ac.th/13381

 

MBA KKU ขอเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน บุคคลทั่วไป ในทุกองค์กร สมัครเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Systems Thinking คิดเป็นระบบสยบทุกปัญหา”