บุคลากร มข.ระดมปลูกป่าสร้างสวนราชพฤกษ์ริมบึงสีฐาน เพิ่มพื้นที่สิ่งแวดล้อมสีเขียวตามแนวยุทธศาสตร์สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live) 

          วันที่ 10 มิถุนายน 2565 บริเวณริมบึงสีฐานฝั่งตะวันตก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการ ปลูกป่า 50,000 ต้น ระยะที่ 1 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยมี  รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้บริหารระดับส่วนงาน บุคลากร และนักศึกษา มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


         

         ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานในพิธีว่า กิจกรรม ปลูกป่า 50,000 ต้น ระยะที่ 1 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี     จัดโดยฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม   และกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการฟื้นฟู บำรุงรักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามยุทธศาสตร์สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live)  สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนสีเขียว (Green Society)”
         “สำหรับการปลูกป่าครั้งนี้เป็นการปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน 200 ต้น ในพื้นที่ที่เสื่อมโทรมมาก่อน โดยกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าไปจัดเตรียมพื้นที่ไว้ล่วงหน้าให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมและการเตรียมดินให้ต้นไม้ที่ปลูกได้เจริญเติบโตเป็นสวนราชพฤกษ์แห่งใหม่ที่สวยงามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม กล่าว

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี

        รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงวาระของการบริหารสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายในใจคือการได้ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งวันนี้รู้สึกยินดีที่ได้เห็นบุคลากรได้มาร่วมกันในกิจกรรมครั้งนี้ ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่ออกดอกได้สวยงามโดยเฉพาะการปลูกเป็นกลุ่ม หลังจากกิจกรรมครั้งนี้ไปแล้วใคร่ขอเชิญชวนบุคลากรที่ผ่านมาในพื้นที่ริมบึงเพื่อทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายได้มาร่วมกันดูแลรดน้ำเพื่อให้ราชพฤกษ์ได้เติบโตสวยงามตามที่เราตั้งใจ
      ต้นราชพฤกษ์ หรือต้นคูน ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยและเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดขอนแก่น ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองสวยงามในช่วงปลายมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม นอกจากนั้นต้นราชพฤกษ์ถือเป็นต้นไม้มงคลนิยมใช้ประกอบในพีธีที่สำคัญ สำหรับการเลือกต้นราชพฤกษ์ที่นำมาปลูกครั้งนี้นอกจากความสำคัญข้างต้นแล้ว ราชพฤกษ์ยังเป็นพืชที่ปรับตัวในสภาพดินที่แตกต่างได้ดี โดยมหาวิทยาลัยได้นำต้นกล้าที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้วอายุ 2 ปีอันเป็นช่วงที่ลำต้นแข็งแรงสามารถหยั่งรากได้เร็วมีโอกาสเจริญเติบโตได้ง่าย ซึ่งจากนี้ไปประมาณ 2 ปีต้นราชพฤกษ์กลุ่มนี้ปลูกไว้ในระยะห่างระหว่างต้น 6 เมตรและระหว่างแถว 4 เมตรเพื่อให้พุ่มต้นมีระยะที่เหมาะสมเมื่อเติบโตเต็มที่จะสามารถผลิช่อดอกให้ชมอย่างสวยงาม

ข่าว / อุดมชัย สุพรรณวงศ์

ภาพ / อุดมชัย สุพรรณวงศ์ – ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

KKU personnel plant trees at the new Ratchaphruek Park by Si Than Lake to add another green area to the campus according to the Great Place to Live Strategy

https://www.kku.ac.th/13340

 

 

 

 

 

Scroll to Top