วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจาก “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18” สามารถคว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ได้สำเร็จ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจาก “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18” (The 18th Thailand Olympiad in Informatics 2022) หรือ TOI18 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2565 ซึ่งผู้คุมทีมศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯทั้ง 7 คนเข้าทำการแข่งขันและคว้ารางวัลมาได้สำเร็จดังนี้

 

ผู้คุมทีม ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์ เป็นหัวหน้าทีม

ผศ. ดร.มัลลิกา วัฒนะ เป็นรองหัวหน้าทีม

ตัวแทนนักเรียนจำนวน 7 คนได้แก่

 1. นายปิยังกูร ราชโยธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น
 2. นายธีรภัทร ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
 3. นางสาวภคพิมพ์ เอื้ออนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น
 4. เด็กชายธัญธรณ์ จิรชัยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น
 5. นายชิติพัทธ์ ชนะศึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัด มหาสารคาม
 6. เด็กชายภัทรกร สุทธจรรยา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
 7. นายปรีชากร ยาสมร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม

ผลการแข่งขัน

เหรียญทอง 1 รางวัลได้แก่

เด็กชายภัทรกร สุทธจรรยา

เหรียญเงิน 3 รางวัลได้แก่

 1. นายปิยังกูร ราชโยธา
 2. นายธีรภัทร ตรงเมธีรัตน์
 3. นางสาวภคพิมพ์ เอื้ออนันต์

เหรียญทองแดง 2 รางวัลได้แก่

 1. เด็กชายธัญธรณ์ จิรชัยศรี
 2. นายชิติพัทธ์ ชนะศึก

รางวัลพิเศษ 3 รางวัลได้แก่

 1. รางวัลคะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค นายปิยังกูร ราชโยธา
 2. รางวัลคะแนนสูงสุดระดับประเทศ ได้ที่ 3 เด็กชายภัทรกร สุทธจรรยา
 3. รางวัลพิเศษด้านพัฒนาการดีเยี่ยม เด็กชายธัญธรณ์ จิรชัยศรี
Computing College congratulates the students who win a golden medal, 3 silver medals, and 2 brass medals from the 18th Thailand Olympiad Informatics 2022

https://www.kku.ac.th/13319

Scroll to Top