จ.ขอนแก่น เปิดงาน“บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต”

สำนักข่าว : thainews.prd.go.th

URL :  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220520140001453

วันที่เผยแพร่ :  20 พ.ค.  2565

Scroll to Top